KOOZMETIK "Kapi za zube T" | KOOZMETIK

KOOZMETIK „Kapi za zube T“

_

Naučnoistraživačka studija

Primena mešavine prirodnih ulja KOOZMETIK „Kapi za zube T“ preporučuje se kao prirodno rešenje za uspešno uklanjanje diskoloracija sa površine zuba nastalih usled konzumacije prebojene hrane i pića.

U eksperimentalnoj naučnoj studiji sprovedenoj početkom marta 2016. godine merene su promene boje zuba potopljenih 10 dana u crvenom vinu, a zatim četkanih sa i bez primene prirodne mešavine ulja KOOZMETIK „Kapi za zube T“.

Prema rezultatima, „Kapi za zube T“ KOOZMETIK preporučuju se kod osoba:

  • Sa visokim karijes rizikom
  • Koje imaju problema sa desnima
  • Koje konzumiraju prebojena pića i hranu
  • Koje imaju loš zadah
  • Pušača
  • Koje žele da svakodnevno održavaju higijenu usta i zuba na prirodan način

Ekstrahovani prednji zubi uloženi su u gips, a zatim potopljeni u crveno vino 10 dana. Uzorci su podeljeni u dve grupe: u prvoj je vršeno četkanje bez ulja, a druga grupa je tretirana mešavinom prirodnih ulja. Merenje boje je vršeno EasyShade spektrofotometrom koji se svakodnevno upotrebljava u stomatologiji. Na osnovu CIE L*a*b* koordinata analize boje za standardno D65 osvetljenje su izračunate vrednosti ukupne promene u boji (∆E) i promene u svetlini zuba (∆L). Stabilnost boje je procenjivana razlikom ukupne promene u boji između koordinata pre i nakon potapanja, kao i nakon četkanja uzoraka u vremenskim intervalima 4, 10, 20, 30, 50 i 60 sekundi. Promene boje pre i nakon mehaničkog uklanjanja diskoloracija pomoću ulja su bile veće od klinički prihvatljivog praga (ΔE<3,3). Najveće promene u boji zabeležene su kod uzoraka četkanih sa uljem i to u vremenskom intervalu 60 sekundi (∆E=10,1). Najveće zabeležene promene (∆) vrednosti razlike u svetlini zuba su takođe dobijene u grupi uzoraka četkanih sa uljem i bile su deset puta veće u poređenju sa grupom četkanom bez ulja.

Za sve detalje o upotrebi i svojstvima „Kapi za zube T“ obratite se našem stručnom timu na stomatolog@koozmetik.rs, a celu eksperimentalnu studiju pronađite ovde.

Loading...